DE PASTORIE VAN MELDERT
Restauratie van de pastorie van Meldert

Uitvoering: 2019-2020

De pastorie van de Sint-Ermelindisparochie is een bescherm monument daterend uit 1779. Een twee verdiepingen hoog huis met typisch wolfsdak, bakstenen muren met sokkel en raamomlijstingen in typische Gobertange natuursteen. De voorbije decennia is de pastorie gebruikt door verenigingen en jeugdbewegingen, en is de afwerking verouderd en afgeleefd. Bovendien is door zettingen in de ondergrond het gebouw ook volledig scheef gezakt, en zijn zowel het dak als bepaalde gevels dringend aan een onderhoud toe. Op het einde van de vorige eeuw zijn de ramen al vervangen geweest.
De grote zolderruimte is ooit gedeeltelijk gebruikt als verblijfsruimte voor personeel, maar is voor 60% nooit afgewerkt.

Het doel van de nieuwe eigenaars is de ziel van de pastorie te behouden met een zachte restauratie en er een gezellige plaats van te maken voor familiebijeenkomsten en buurtevenementen. Structureel moet hiervoor weinig worden aangepast, maar vooral het sanitair comfort en de energetische opwaardering zijn noodzakelijk. Een uitdaging met het beschermd karakter van de pastorie.

Op het dak werd de oude beplanking (dakbeschot) behouden en een sarkingdak uitgevoerd, afgewerkt met natuurleien. Om in de zolderruimte meer comfort te brengen is er een combinatie van dakkapellen en dakvlakramen op de achterzijde uitgewerkt, die zorgen dat er licht en zicht bekomen wordt. De achtergevel en zijgevels dienden opnieuw te worden ingevoegd, de voorgevel is eenvoudig gereinigd.

Op de zolder wordt een volledig nieuwe vloer gelegd met nieuwe brede planken, nadat de bestaande vloerbalken zijn uitgevlakt. De vloeren op gelijkvloers en eerste verdieping blijven behouden.

Op termijn zou nog een nieuwe bijbouw bij de pastorie voorzien worden, met een open karakter, in tegenstelling tot het gesloten karakter van de pastorie zelf, waardoor er meer contact zou komen tussen de mooie pastorietuin en de binnenruimtes zelf.

.