FIT’N FORM WELLNESS IN TIENEN

Uitvoering:
2002-2003
Opdracht:
Restaureren van een stedelijk gebouw in historische context en verbouwen tot een opmerkelijk wellness-centrum met gevarieerd dienstenpakket.

Het 17e eeuwse gebouw had in zijn bestaan reeds verschillende functies gekend en zijn degelijkheid bewezen, maar stond nu als volledig lege en gesloten doos zijn teloorgang af te wachten. Omdat de eigenheid van de gevel en de kracht van het volume bijdragen tot het karakter van de straat en de historische waarde van de omgeving benadrukken besliste de bouwheer om het gebouw niet te slopen. Een nieuwe energieke functie werd uitgekozen om het gebouw de 21ste eeuw binnen te brengen. Alle verbouwingen en restauraties zijn dan ook uitgevoerd met respect voor het bestaande. De noodzakelijke nieuwe elementen zijn sober en strak ingebracht. Om de stabiliteit van de nieuwe zwaardere structuren en de bestaande muren nog eeuwen te blijven garanderen zijn 40 kokerpalen onder de nieuwe algemene funderingsplaat geklopt. Een structuur met paddestoelvloeren maakt de vertikale opdeling van het gebouw. Ook de bestaande buitenmuren fungeren terug als volwaardige dragende muur. Voor de nieuwbouw trappenruimte naast het historische gebouw is een bescheiden en strak volume ontworpen. Zijn positie en architectuur dragen bij tot het sterke karakter van de oude woning. Door deze verbouwing samen met de restauratie van de tuinmuur werd 40 m straat in ere hersteld en een stuk erfgoed van de ondergang gered.