JAN & ANITA, HASSELT

Uitvoering:
2003
Opdracht:
Nieuwbouw eengezinswoning in semi-halfopen bebouwing met strikte verkavelingvoorschriften.

De bouwheer wenste een ruime eengezinswoning te bouwen in deze nieuwe verkaveling in de buitenrand van Hasselt.
De stedebouwkundige voorschriften lieten dit wel toe, maar door de koppelbouw had het betreffende perceel enkele beperkingen meegekregen.

Uiteinelijk kon mits enkele afwijkingen toestemming worden verleend voor de opgemaakte plannen. In uitvoering volgde een andere te overwinnen beperking. Ondanks de hoge waterstand (60 cm onder maaiveld) is toch een volledige kelder onder de woning geplaatst. Deze kelder was noodzakelijk om de bergruimte bovengronds tot een minimum te beperken en een open en luchtige woning te kunnen bouwen.

Om deze reden is ook de garage niet klassiek in de zijdelingse laagbouw ondergebracht, maar vooraan in het hoofdvolume.
Dit laat toe om aan de achterzijde de woning over de volledige breedte en diepte als leefruimte te benutten. Ook de trap kan zo volledig buiten de leefruimte worden gehouden en het licht doorklieft de woning van voor tot achter. Met een dakuitbouw boven de eettafel wordt dit lichtspel geoptimaliseerd.

Ook op de verdieping heeft lichtinval een belangrijke rol. De centrale traphal wordt er langs voor en achter door verdiepingshoge ramen van sfeer voorzien. Op geen enkele plaats in de woning is het nodig om overdag licht te laten branden. Zelfs tot in de keuken die in het midden van het grondplan is gesitueerd vindt het daglicht zijn weg.

_