VISIE

Het uitgangspunt van ieder project is altijd de mens. Architectuur moet ruimte scheppen waarin men zich goed voelt en goed kan functioneren. Architectuur moet een ‘tankstation’ creëren waar men ‘leeg’ kan halt houden, zich kan opladen en vol energie terug aan de levensdrukte kan deelnemen.
Architectuur mag nooit hinderen, maar moet stimuleren om te functioneren, aangepast aan de behoeften van de gebruiker.
In ieder project zijn harmonie en schaal essentiëel en wordt gezocht naar een evenwicht tussen licht en donker, openheid en geborgenheid.

Dit creëren in samenspraak met de gebruiker is en blijft de enige doelstelling van Stefan Soenens, zonder onderscheid te maken tussen grote of kleine projecten, nieuwbouw of renovatie – restauratie.
De degelijke opvolging en coördinatie van de werken is een essentieel onderdeel in het totaal bouwproces om tot een goed en bevredigend eindresultaat te komen.

Bij ieder project waar vertrokken wordt van een bestaand gegeven wordt steeds respect opgebracht voor de waarden van het gebouwde verleden.
Aan de hand van een deskundige analyse wordt de kwaliteit van het bestaande afgewogen en een waardering van de eigenheid vastgelegd.

Ook de kwaliteit en de zwaktes van de omgeving worden grondig geanalyseerd. Ze zijn zeker zo bepalend voor de ingreep als het gebouw zelf. Het gebouw is immers niet alleen een stimulans naar binnen toe voor de bewoners, maar ook een stimulans naar zijn omgeving. Op die manier helpen we het verhaal van de omgeving te schrijven om tot een betere leefwereld te komen.

Ook bij nieuwbouw is de omgeving zeer belangrijk en bepalend.
Oriëntatie, gezichten, beplanting en hinderlijke omgevingselementen zijn richtlijnen voor het bepalen van nieuwe volumes.

In samenspraak met de bouwheer worden de verschillende eisen onderzocht om tot een concept te komen dat, rekening houdend met het budget zo optimaal mogelijk aan de verwachtingen voldoet.

_