KESTENS HANDELSPAND IN TIENEN

Uitvoering:
2006
Opdracht:
Nieuwbouw van groot stedelijk handelspand met twee bovengelegen appartementen met de afbraak van twee rijwoningen.

Het nieuwbouwproject is gelegen in een handels- en invalsstraat naar het centrum van Tienen. De opdrachtgever is er sinds meer dan 30 jaar uitbater van een familiewinkel in detailverkoop van materiaal voor doe-het-zelf tot de vakman alsook huishoudelijke artikelen en verwarmingstoestellen. De zaak kent een economische groei en kende al enkele keer een ruimtelijke expansie.

In 2004 wordt de start gegeven aan een nieuwe uitbreiding. Twee aanpalende panden die in de loop der jaren in eigendom zijn gekomen moeten plaats maken voor een nieuwe winkelruimte van 500m2 en bovengelegen kantoor en bergruimte. Het opgestelde ontwerp beantwoordt aan de vraag van de bouwheer en komt tegemoet aan de stedenbouwkundige vereisten in het betreffende gebied. De voorgevel is gedeeltelijk residentieel uitgewerkt om zich in te passen in het straatbeeld en latere functieverschuiving van handel naar residentie eenvoudig toe te laten. Stedenbouwkundig mocht geen volwaardige tweede verdieping worden voorzien en diende de naastgelegen kroonlijsthoogte te worden gevolgd. De voorgevel van de bovenverdieping is daarom naar achter geplaatst om de ramen in een normale hoogte te voorzien. De voorgevel krijgt zo naar binnen gelegen terrassen in plaats van klassiek uitkragende balkons.

Omwille van een bezwaarschrift ingediend door de buur is de stedenbouwkundige vergunning geweigerd. Pogingen om een akkoord te bekomen met de buur leverden geen resultaat zodat het dossier eind mei 2005 in beroepsprocedure is ingeleid bij de bevoegde Provinciale diensten. Eind 2005 is de bouwvergunning door de provincie goedgekeurd. Begin april 2006 vangen de afbraakwerken aan. Eind 2006 is de winkel voltooid.

_