RES Kasteel Mariagaarde - overzicht
buiten-categorie-mariagaarde-02
buiten-categorie-mariagaarde-03
buiten-categorie-mariagaarde-04
buiten-categorie-mariagaarde-05
buiten-categorie-mariagaarde-09
buiten-categorie-mariagaarde-10
buiten-categorie-mariagaarde-08
RES Kasteel Mariagaarde - overzicht buiten-categorie-mariagaarde-02 buiten-categorie-mariagaarde-03 buiten-categorie-mariagaarde-04 buiten-categorie-mariagaarde-05 buiten-categorie-mariagaarde-09 buiten-categorie-mariagaarde-10 buiten-categorie-mariagaarde-08

MARIAGAARDE KASTEEL, PARKING EN LIFT

Uitvoering:
2008
Opdracht:
Aanleg van parking en bouwen van lift in kasteelgebouw

Het kasteel en zijn omgeving in Hoepertingen worden gebruikt voor seminaries en toeristisch logement. De activiteit groeit steeds verder uit en twee noden dienen dan ook dringend te worden ingelost. Buiten is er een gebrek aan degelijke parkeerruimte om de bezoekers en gasten te ontvangen. Binnen zijn er 7 verschillende niveaus over twee aan elkaar grenzende gebouwen, met een totaal hoogteverschil van amper 10 meter. De circulatie hiernaar gebeurt door een aaneen schakelen van trappen en overlopen. Voor de minder mobiele personen is dit dus zeker geen plezier.

De plannen van de gebouwen werden over elkaar gelegd en in de hoek in de aansluiting van de twee vleugels was er net ruimte genoeg om een liftschacht te integreren. Met een hoop aanpassingen aan de technische installaties in het gebouw, vooral de trajecten van de verwarmingsbuizen, en de technische inzet van de liftfabrikant kon de lift worden ingepast. De liftput, hier beperkt tot 50 cm diende gemaakt te worden onder water, door de nabije aanwezigheid van de gracht rond het kasteel. De deuropeningen van de lift liggen op drie zijden en de ruwbouw openingen moesten gemaakt worden in muren van 65 cm dik. Op de zolder dienden er nog aanpassingen gemaakt te worden aan de dakconstructie, zodat ook hier de schacht kon uitgebouwd worden en er ook een toegang tot de lift is.

Voor de parking wordt gebruik gemaakt van een stuk grond dat is gelegen naast het domein van het kasteel. De toegang wordt bekomen van op de binnenplaats van het kasteel, langsgeen de geruimde gracht door. De doelstelling was een groene parking met parkeerplaats voor 40 wagens, maar met een minimale impact op de omgeving. Een bijkomende moeilijkheid in het ontwerp zijn de grote niveauverschillen op de grenzen van het terrein. De buurpercelen mogen geen hinder ondervinden van de aanleg en de afwatering moet toch vlot kunnen gebeuren. Daarom is gekozen om de parkeerzones zelf te voorzien in grastegels. Enkel de rijwegen zelf zijn beklinkerd. Het grootste deel van het water hiervan wordt afgevoerd naar de vijver. Andere wordt afgevoerd naar de omliggende groenzones. Door een gerichte groenaanplant van borders en coniferen wordt de parking aangekleed en afgeschermd voor het zicht vanuit de parktuin van het kasteel.

_