GEVELSTABILITEIT WONING, TIENEN

Uitvoering:
2003
Opdracht:
Heropbouwen van de instabiele ondergevel van een hoekwoning in zijn oorspronkelijke indeling en het opmaken van de nodige administratieve dossiers voor het bekomen van de provinciale premies.

De eigenaar verhuurder werd geconfronteerd met een negatief advies door de woninginspectie, Wilde hij zijn woning verder verhuren, dan diende hij dringend stabiliteitswerken te laten uitvoeren. Het probleem was het ontstaan van barsten in de buitenmuur van de hoekwoning. Deze barsten ondermijnden de stabiliteit van de buitenmuur en dus ook van de woning.

Onderzoek wees uit dat door eerdere verbouwingen de dragende steunpunten van de ondergevel van de woning serieus waren verzwakt. Door de opbouw van de muurdikte, binnenschil en buitenschil met los metselwerk tussenin, konden deze versmalde steunmuren het bovenliggende gewicht niet meer dragen. De buitenschil werd van de muur weggdrukt en de muur drukte in elkaar. De enige oplossing bestond erin om de bestaande gevel weg te breken en te vervangen door nieuw metselwerk. Hiervoor diende tijdelijk het bovengelegen gewicht volledig te worden opgevangen. Dit maakte de verbouwing dan ook uitzonderlijk, temeer daar enkel het gelijkvloers in de verbouwingswerken werd betrokken, en op bovengelegen muren geen schade mocht ontstaan. Voor de nieuwe gevel werd gekozen om de vroegere raamindeling terug te plaatsen. De oude raamlintelen bevonden zich nog alle drie achter de bepleistering zodat historisch correct kon worden hersteld.