JAN & BIEKE, DIEPENBEEK

Uitvoering:
2007-2013
Opdracht:
Verbouwen landelijke woning en bijgebouwen.

De opdrachtgevers zochten een architect om van de woning en de verouderde bijgebouwen één geheel te maken door onder andere de leefruimte uit te breiden naar deze bijgebouwen en de buitenzijde zodanig te verbouwen dat alles op elkaar wordt afgestemd.

Het gegeven is een solide woning met klassieke indeling uit midden vorige eeuw. Verder naar achter en opzij op het perceel staat een oude stal in vakwerk en leembouw, deels versteend. Tussen de woning en de stal zijn in de tweede helft van vorige eeuw enkele lage bijgebouwen opgetrokken. De huidige inkom van de woning ligt vooraan, een tweede aan de linkerzijde. Rechts van de woning is een insteek met koer die begrensd wordt door de stal. In het ontwerp worden de ingrepen in de bestaande woning tot een minimum beperkt. Zodat het gezin kan blijven wonen tijdens de werken. De indelingen blijven behouden, enkel de trapruimte en de achtergelegen kleine kamer wordt aangepakt. Deze wordt in de hoogte uitgebouwd zodat op de dakverdieping plaats vrijkomt voor een badkamer. De leefruimtes worden buiten de oude woning gebracht. Achter de woning wordt een nieuw volume ontworpen dat de verbinding maakt met de stal, waarvan de zijgevel wordt opengemaakt. Deze nieuwe leefruimte wordt naar achter toe zo transparant mogelijk gemaakt zodat het contact met de grote groene buitenruimte maximaal wordt. Ook de inkom van de woning wordt in het achterste nieuwe deel ondergebracht, de hoofdingang aan de rechterzijde, van op de binnenkoer aan de stal, de dienstingang aan de linkerzijde, aansluitend op de carport. Tussen de twee ingangen komen de functionele ruimtes zoals de berging, toilet en de trapnis. Aan de buitenzijde worden de gevels met hedendaagse materialen aangekleed. Moderne gelijmde donkere gevelsteen voor de basis, panelen in cor-ten staal voor de gevelbekleding erboven en een landelijke houten beplanking voor de oude stal. Deze materialen worden uitgewerkt over zowel de nieuwbouw als de bestaande delen zodat het onderscheid ertussen gaat vervagen en de volumes met elkaar worden versmolten.

De bakstenen afsluitingsmuur aan de straatzijde brengt evenwicht in het geheel. De muur vertrekt links, snijdt door de woning en komt rechts tot stilstand tegen een bijgebouw op de rechterhoek van het perceel. Rechts ontstaat hierdoor terug een soort besloten binnenkoer, zoals die er op de oude hoeve ook zal geweest zijn. Door het vatten van de oude woning tussen twee nieuwe bakstenen volumes, de muur vooraan en de uitbreiding achteraan, verliest ze haar dominante positie. De achtergelegen volumes krijgen zo de aandacht in verhouding tot hun functie in de woning.