MARC & RIA, TIENEN

Uitvoering:
2006
Opdracht:
Optoppen van een eengezinswoning.

In de bestaande dakconstructie wordt een volume uitgesneden en een benutbaar woonvolume ingebouwd om het plaatsgebrek op de gelijkvloerse verdieping te compenseren. Aan de bestaande kwalitieit van buitenruimte en huidige woonruimte wordt niet geraakt.

Nadat de opdrachtgever na enkele jaren bewonen heeft beslist dat de woning een permanente thuis zou worden zijn de plannen voor een doorgedreven verbouwing gegroeid. De woning van 1972 verkeert nog in zijn oorspronkelijke toestand en betreft een volledig onderkelderde bungalow. De woning heeft echter maar drie slaapkamers en een beperkte badkamer. De gezinssituatie verlangt iets meer ruimte en bewegingsmogelijkheden. Een architect wordt in 2004 aangesproken om de mogelijkheden te onderzoeken.

De woning werd in 1972 gebouwd op de maximale oppervlakte toegestaan in de verkaveling. Een uitbreiding was dus enkel mogelijk naar de kelder of naar boven toe. Door de lage hoogte en de donkere afgesloten ligging werd de kelder al snel geschrapt en de aandacht naar een bijkomende verdieping gefocust. Het na analyse opgestelde bouwprogramma vroeg vier bijkomende ruimtes en een tweede badkamer voor de woning. Om hieraan te voldoen was het voldoende om slechts een gedeelte van de oppervlakte van de dakverdieping benutbaar te maken. Een ontwerp dat het karakter van de woning versterkt en budgettair verantwoord is kreeg de goedkeuring van de bouwheer en werd tot project gebracht. Als laatste struikelblok diende nog een verkavelingwijziging te worden aangevraagd voor de bijkomende bouwlaag en de hedendaagse materialen.

Voor de snelheid naar uitvoering en de minimale bijkomende belasting op de bestaande funderingen is gekozen om de dakuitbouw te realiseren met een houtskelet. Het bestaande dakschild wordt ingesneden en als het ware 2,5 m hoger geplaatst. De nieuwe gevels in het dak worden met onderhoudsvrije beplanking afgewerkt.

De trap naar de nieuwe verdieping wordt boven de keldertrap geplaatst. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de leefruimte en keuken van de woning ook te vernieuwen en moderner te maken. Ook het buitenschrijnwerk wordt volledig vernieuwd.

De woning blijft tijdens de werken continu bewoond zodat er enige coördinatie en flexibiliteit van de aannemers noodzakelijk was.

_