GROTE LOMBAARD, TIENEN
Restauratie van het eerste Van Ransthuis in Tienen

Uitvoering: 2017-2018
Realisatie: Renotec
Foto’s: Lotte Declerck / AbS²

De opdracht omvat hier de restauratie van de gevel en het dak van het rechtse deel van de Grote Lombaard. Dit is een omvangrijke herenwoning, een zes traveeën tellend ondiep breedhuis, daterend uit de 17e eeuw. De gevel telt drie en een halve woonlaag en een steil zadeldak tussen zijtrapgevels.

De woning was oorspronkelijk opgetrokken in een bak en zandsteen stijl, met speklagen en raamomlijstingen in Gobertange steen, met kruisvensters. In het begin van de 20ste eeuw werd de gevel wellicht gecementeerd, en is het huidig aspect bekomen. Ook in die periode werd de woning wellicht opgesplitst in een breder woning met toegangspoort links, en een smallere rijwoning van 2 raamtraveeën breed.

In 2014 werd de gevel en het dak van de linkse woning al volledig gerestaureerd met vervanging van de cementering door een geschilderde kalkpleister. De rechterkant stond er sindsdien maar wat droevig bij.

Met de restauratie van het rechterdeel is de eenheid terug hersteld, en krijgt de Grote Lombaard zijn grandeur terug zoals in de 17e eeuw. De trapgevel werd bouwfysisch terug gezond gemaakt, door het hermetsen waar nodig en het herinvoegen van de volledige zijgevel en bovendakse trappen.
De voorgevel behield zijn cementering, maar om de eenheid te herstellen werden de schijnvoegen vlak geplamuurd. Het geheel werd ingeschilderd zoals de naastliggende gevel.

Ook het dak is op dezelfde hoogte en met dezelfde natuurleien afgewerkt, zodat het naadloos aansluit en de Grote Lombaard terug onder één dak staat.

_